Aina Holand

Stilling: 
Veterinær
Telefon: 
56305560
E-post: 
post@osdyreklinikk.no

Veterinær Aina Holand

Denne blide sørlandsjenta ble ansatt ved Os Dyreklinikk sommeren 2012. Hun har sin veterinærmedisinske embetseksamen fra Norges Veterinærhøgskole i Oslo, og tok sin avsluttende eksamen i 2011. Før Aina kom til oss jobbet hun som veterinær ved flere smådyrsklinikker på Østlandet.

Aina liker å studere og fornye kunnskap både faglig og personlig. Hun deltar årlig på flere kurs og har en rekke videre- og etterutdanningskurs, blant annet innen kirurgi, tannmedisin, adferdsmedisin, medisinsk og kirurgisk behandling av gnagere, kanin og ilder, dermatologi, akutt og intensivbehandling av smådyr og røntgendiagnostikk inkludert NKKs AD/HD kurs. Etter arbeidstid har hun vært flittig deltidsstudent og tatt eksamen innen motivasjonspsykologi og personalpsykologi. Aina er klinikkens tillitsvalgt. Hennes skriftlige formidlingsinteresse gjør også at hun har ansvar for klinikkens hjemmeside og digitale media.

Men det er særlig bløtvevskirurgi og tannbehandling av hund og katt som er Ainas store interessefelt, og hun er under videreutdanning innen tannmedisin gjennom Accessia i Sverige. Hun har også flere kurs innen bløtvevskirurgi, og er som regel å finne enten på operasjonssalen vår eller tannrommet der hun ivrig diagnostiserer ulike tannproblemer.

Aina bryr seg om pasientene sine og legger ned mye arbeid i å utføre en god jobb for deg som eier og dyrene dine.

Som bildet viser er Aina særlig glad i katter og arbeidet med å redusere antallet hjemløse katter er viktig for Aina.