Gebyr ved bestilt time og ikke oppmøte

Vi minner om gebyr ved ikke avbestilt time.

Vi informerer om at bestilte timer som ikke er avbestilt innen 24 timer må betales i sin helhet.