Mulig forekomst av blågrønnalger i ferskvann i Bergensområdet

En hund har mistet livet etter bading i Liavatnet i Åsane, en annen hund ble alvorlig syk etter å ha badet i Kalandsvannet.

Årsaken er ikke kjent, men Mattilsynet mistenker forgiftning fra blågrønnalger, og har gått ut med advarsel til dyreklinikker og hundeeiere om å utvise forsiktighet ved bading.

Det er særlig i innsjøer og brakkvann med lite vannutskiftning at det blir algeoppblomstring, det kan også finnes i sjøvann. Ofte vil det være synlig grønske og grønnfarge i slike vann, men av og til kan giften være frigitt til vannet og være tilstede selv om man ikke ser alger i vannet. Giften kan også finnes i alger som vokser festet til bunnen, og som hunden kan spise i seg.

Det er flere forskjellige symptomer på blågrønnalge forgiftning, der skjelvinger og uro er de vanligste.

Dersom du mistenker at hunden din har blitt forgiftet av blågrønnalger, må du ta kontakt med veterinær snarest!

https://www.bt.no/nyheter/lokalt/i/K3lJ3o/Flere-hunder-har-blitt-alvorlig-syke-etter-a-ha-drukket-badevann