Oppdatering vedrørende elv på Kaland

Oppdatert informasjon vedrørende funn av E. coli i elv på Kaland. 

Foreløpige analyser viser at det er siste del av elven, fra Hennekrysset og til elvemunningen på Kaland, at det er store forekomster av E. coli i vannet.  

Den samme elven på Bontveit og Frotveit inneholder kun meget små mengder med E.coli og dermed ikke mer enn «forventet» av en elv som renner gjennom jordbruksland.  

Vi har ingen grunn til å mistenke store forekomster i Kalandsvannet. 

Saken er for øvrig oversendt til Mattilsynet og Bergen kommune, som tar dette videre.  

Hilsen 

Eva-Kristin Lunde, 23.nov 2016